Promocja zimowa 2016

2 lata temu

Serdecznie zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z zimowej pro­mocji na sto­larkę oki­enną oraz drzwiową. Wszys­tkie zamówienia na sto­larkę oki­enną oraz na drzwi wewnętrzne i zewnętrzne z ter­minem real­iza­cji do 31 marca 2016 objęte są dodatkowymi atrak­cyjnymi rabatami.

Sto­larka oki­enna i drzwiowa wykony­wana jest na wymiar i wymaga indy­wid­u­al­nej kalkulacji.

Zobacz rodzaje kon­strukcji okien:

Rodzaje profili