Promocja zimowa 2017

rok temu

Serdecznie zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z zimowej pro­mocji na sto­larkę oki­enną oraz drzwiową. Wszys­tkie zamówienia z ter­mi­nami real­iza­cji przy­pada­ją­cymi na miesiące od sty­cz­nia do marca 2017 będą pre­miowane dodatkowym 5% rabatem.

Okna drewniane promocja

Sto­larka oki­enna i drzwiowa wykony­wana jest na wymiar i wymaga indy­wid­u­al­nej kalkulacji.