Okna okrągłe

Okna okrągłe stanowią ele­men­tarną część nowoczes­nej architek­tury. Spełn­imy każde życze­nie Klienta co do odmi­any i sposobu ich otwiera­nia – jeśli jest to tylko możliwe pod wzglę­dem tech­nicznym. Okien okrągłych nie wykonuje się z PCV, alu­minium – jest to możliwe tylko w przy­padku okien drewnianych.

Ofer­u­jemy okna o następu­ją­cych sposobach otwierania:

  • okno uchylne
  • okno rozwierne
  • okno obro­towe

Inne niety­powe kształty

Okno okrągłe

Fot. Okno niety­powe okrągłe