Okna trójkątne

Najczęś­ciej stanowią doświ­etle­nie pod­dasza lub klatek schodowych. Ich ksz­tałt ściśle wiąże się z bryłą dachu. Podział okien uza­leżniony jest od wymi­arów, warunków tech­nicznych wyko­na­nia oraz oczeki­wań wobec funkcjonalności.

Inne niety­powe kształty

.Okno trojkatneFot. Okno niety­powe trójkątne