Na rynku ist­nieje wiele rodzai okien niety­powych. Warto się z nimi zapoz­nać, ponieważ ich zas­tosowanie przynosi korzyści.

Okna ang­iel­skie – typu sash – są oknami prze­suwnymi góra/​dół, typowymi w Anglii. Rzadziej spo­tyka się je w Polsce i innych kra­jach. Zaletą tych okien jest to, że nie potrze­bują miejsca na ruch skrzy­deł do wewnątrz, co pozwala na dowolną aranżację miejsca przy oknie i na parapecie.

Okna obro­towe – okrągłe i pros­tokątne. Dobre rozwiązanie przy dużych sze­rokoś­ci­ach skrzydeł.

Okna Royal – bez stałych słupków.

Okna niety­powe

Okna nietypowe