Drzwi bezprzyl­gowe to kon­strukcja przez wielu uważana za nowoczesną, w której zamknięte skrzy­dło i ościeżnica tworzą jedną płaszczyznę widoczną po stronie otwiera­nia drzwi.

Wewnętrzne drzwi bezprzyl­gowe zazwyczaj sto­suje się w wąs­kich pomieszczeni­ach, ponieważ spraw­iają one wraże­nie wbu­dowanych w ścianę.

Typy kon­strukcji drzwi

Zobacz też: Drzwi przyl­gowe

Drzwi bezprzylgowe