Ceny drzwi wewnętrznych

Pro­du­cent okien drew­ni­anych Wik­tor­czyk w swo­jej ofer­cie okien drew­ni­anych i okien balkonowych prze­suwnych posi­ada również sze­roki wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Najważniejsze jest dla nas zad­owole­nie klien­tów, dlat­ego każdego dnia dokładamy starań, aby jakość dostęp­nych w naszej ofer­cie pro­duk­tów utrzymy­wała się na niezmi­en­nie wysokim poziomie.

Jesteśmy w stanie wypro­dukować dla Państwa m.in. drzwi wewnętrzne sos­nowe oraz klasy­czne drzwi prze­suwane drewniane.

Staramy się, aby ceny drzwi wewnętrznych dostęp­nych w naszej ofer­cie były atrak­cyjne dla sze­rok­iego grona odbior­ców. Jako doświad­c­zony pro­du­cent okien drew­ni­anych i drzwi dokładamy starań, aby wszys­tkie nasze pro­dukty odz­naczały się najwyższą jakością.

Ele­menty wypły­wa­jące na ostate­czną cenę drew­ni­anych drzwi wewnętrznych:

Na ostate­czną cenę drzwi wewnętrznych z naszej oferty wpływa:

  • typ kon­strukcji (drzwi przyl­gowe, drzwi bezprzylgowe),
  • rodzaj użytego do ich pro­dukcji drewna,
  • rodzaj użytej powłoki lakierniczej,
  • wyko­rzys­tanie dodatków typu szkło orna­men­towe, witraże, rzeź­bi­enia itp.,
  • niety­powe klamki

Przykład­owe mod­ele drzwi

Cena dla Ciebie! Zapytaj!

Dane kontaktowe

ABA Wiktorczyk Sp. z o.o.
43-211 Czarków, ul. Boczna 5
tel. /fax +48 32 448 45 12
tel. kom.: 0 509 339 743
e-mail: biuro@wiktorczyk.com.pl
POLSKA

Dowóz Dostawa na całą Europę

Wycena

Wycenę najlepiej wykonać na pod­stawie Zestaw­ienia sto­larki z pro­jektu budowlanego.

Wyślij pro­jekt do wyceny

Czas real­iza­cji

Każde zamówie­nie jest trak­towane indy­wid­u­al­nie, ter­min real­iza­cji jest każ­do­ra­zowo określany przy zamówieniu.