Promocja wiosenna 2019

rok temu

Serdecznie zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z wiosen­nej pro­mocji na sto­larkę oki­enną oraz drzwiową zewnętrzną. Wszys­tkie zamówienia z ter­mi­nami real­iza­cji przy­pada­ją­cymi na miesiące wiosenne 2019 będą pre­miowane rabatami do 25% .

Okna drewniane promocja

Sto­larka oki­enna i drzwiowa wykony­wana jest na wymiar i wymaga indy­wid­u­al­nej kalkulacji.