Serwis pogwarancyjny

Ser­wis gwarancyjny

Firma ABA Wik­tor­czyk świad­czy kom­pleskowe usługi renowacji stolarki:

  • renowacja okien i drzwi zewnętrznych
  • odnaw­ianie drzwi wewnętrznych
  • renowacja powłok lakierniczych
  • wymi­ana uszczelek
  • wymi­ana uszkod­zonych szyb
  • naprawy po włamaniu
  • naprawy sto­larki po pra­cach budowlanych