Prze­suwne drzwi balkonowe

Drzwi balkonowe na niskim progu typu Hebe Schiebe są ide­al­nym rozwiązaniem dla pięknego zagospo­darowa­nia wyjś­cia na taras. Solidna kon­strukcja stwarza prak­ty­cznie nieogranic­zone możli­wości zastosowania.

okno przesuwne

Fot. Okno prze­suwne HS (Hebe Schiebe)

Drzwi balkonowe PSK – przesuwno-​uchylne drzwi z drewna wys­tępu­jące w wer­sji od dwu do czteroskrzydłowej.

drzwi balkonowe 3
Fot. Drzwi balkonowe typu PSK
- przesuwno-​uchylne

Ich zaletą jest to, że żadne ze skrzy­deł nie otworzy się do wewnątrz, gdzie mogło by zabrać miejsce z przestrzeni mieszkalnej. Łatwo łączą się z innymi ele­men­tami oraz akcesoriami.

Zobacz też:

Kat­a­log drzwi wewnętrznych

Każde drzwi w kat­a­logu wykonu­jemy także w wer­sji przesuwnej.