Drzwi typu harmonijka

Drzwi balkonowe harmonijka

Drzwi balkonowe typu har­monijka. Mają głównie zas­tosowanie w miejs­cach, gdzie nie możemy sobie poz­wolić na zamknię­cie przestrzeni ele­mentem stałym. Celem przy wyborze tego wari­antu jest otwar­cie całej przestrzeni przejścia.

Inne niety­powe rozwiązania

harmonijka

Fot. Drzwi tara­sowe typu harmonia