Drzwi balkonowe PATIO

Drzwi balkonowe typu PATIO. Mają głównie zas­tosowanie w miejs­cach, gdzie nie możemy sobie poz­wolić na zamknię­cie przestrzeni ele­mentem stałym. Celem przy wyborze tego wari­antu jest otwar­cie całej przestrzeni przejścia.

Inne niety­powe rozwiązania