Okna obro­towe

Szczegól­nie przy­datna kon­strukcja w trudno­dostęp­nych miejs­cach lub przy dużych sze­rokoś­ci­ach skrzy­deł. Wykonu­jemy okna obro­towe okrągłe i prostokątne.

Inne niety­powe rozwiązania

okno obrotowe

Fot. Okno obrotowe