Okna trapezowe

Ofer­u­jemy okna trape­zowe, a także inne o niety­powych ksz­tał­tach. Ich cena jest zwykle wyższa niż cena okien pros­tokąt­nych, ale efekt koń­cowy i funkcjon­al­ność pomieszczenia rekom­pen­sują ponie­sione koszty.

Inne niety­powe kształty